บทความ

ดาวเทียม

รูปภาพ
เทคโนโลยีอวกาศ "ดาวเทียม (satellite)"
ขอบคุณภาพจาก :http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/750573
ดาวเทียม (satellite) คือ สิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์คิดค้นขึ้นที่สามารถโคจรรอบโลก โดยอาศัยแรงดึงดูดของโลกส่งผลให้สามารถโคจรรอบโลกได้ในลักษณะเดียวกันกับที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลก และโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ วัตถุประสงค์ของสิ่งประดิษฐ์นี้เพื่อใช้ ทางการทหาร การสื่อสาร การรายงานสภาพอากาศ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เช่น การสำรวจทางธรณีวิทยาสังเกตการณ์สภาพของอวกาศ โลก ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดาวอื่นๆ รวมถึงการสังเกตวัตถุ และดวงดาว ดาราจักร ต่างๆ

satellite Is a man-made invention that can orbit the Earth. By the gravitational pull of the Earth, it is possible to orbit the Earth in the same way that the Moon revolves around the Earth. And the earth orbits the sun. The purpose of this invention is to use military communications weather reports. Scientific research such as geological surveys, observations of the conditions of space, the world, the sun, the moon, and other stars, including the observation o…
แบบฝึกหัดบทที่ 7
8. คำสั่งใดเป็นคำสั่งรับข้อมูลเข้าในภาษาซี ตอบ ข้าพเจ้าวิเคราะห์แล้วว่าตอบ printf อ้างอิง : หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหน้า 236
แบบฝึกหัดบทที่ 7 
7. คำสั่งแต่ละคำสั่งในภาษาซีจะต้องปิดท้ายด้วยเครื่องหมายใด ตอบ  ข้าพเจ้าวิเคราะห์แล้วว่าตอบ ; (semicolon) อ้างอิง : หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหน้า 233

เกมหรรษา ณัฏฐธิดา ประจวบสุข ม.5/4 เลขที่26

รูปภาพ
การเขียนโปรแกรมนี้ไม่ค่อยยากแต่ก็ไม่ได้ง่าย ถ้าเราเรียนรู้และสนุกไปกับมันก็คงไม่ได้ยากเกินความสามารถของเรา สำหรับโปรแกรมนี้มันเป็นเกมส์ที่โอเคไม่ง่ายจนน่าเบื่อ  แต่ก็ยากสำหรับการเขียนโค้ด ถ้าเราเข้าใจมันอาจจะไม่ได้ยากก็ได้ ชื่อ : นางสาว ณัฏฐธิดา ประจวบสุข  ชั้น ม.5/4 เลขที่ 26 แผนการเรียน : วิทย์ - คณิต (EIS)  แนวทางการศึกษาต่อ : คณะพยาบาลศาสตร์ ธรรมศาสตร์ การประยุกต์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : นำไปใช้ในทางที่ดี และไม่เดือดร้อนคนอื่น คติประจำใจ : ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบ แล้วชีวิตจะมีความสุข

จริยธรรมในการใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

รูปภาพ
จริยธรรมในการใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
     จริยธรรมในการใช้งานอินเตอร์เน็ต ในสังคมอินเทอร์เน็ตนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดีเช่นเดียวกับสังคมทั่วไป ผุ้ใช้ที่ไม่ระมัดระวังจึงอาจถูกล่อลวงไปในทางที่ผิดหรือก่อให้เกิดอันตรายได้ ฉะนั้นวิธีหนึ่งที่จะป้องกันเยาวชนไทยจากปัญหาเหล่านี้ก็คือ การให้เยาวชนรู้จักกับศิลปป้องกันตัวในอินเทอร์เน็ตผู้ใช้อินเทอร์เน็ตควรจะรู้และยึดถือปฏิบัติ
ขอบคุณภาพจาก :https://www.paraloscuriosos.com
1. ไม่บอกข้อมูลส่วนตัว เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ โรงเรียนของตนให้แก่บุคคลอื่นที่รู้จักกันทางอินเทอร์เน็ต โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองก่อน
2. หากพบข้อความหรือรูปภาพใดๆ บนอินเทอร์เน็ตที่มีลักษณะหยาบคายหรือไม่เหมาะสมควรแจ้งให้ผู้ปกครองทราบทันที
3.ไม่ควรไปพบบุคคลใดก็ตามที่รู้จักกันทางอินเทอร์เน็ตโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองก่อนและหากผู้ปกครองอนุญาต ก็ควรไปพร้อมกับผู้ปกครอง โดยควรไปพบกันในที่สาธารณะ
4. ไม่ส่งรูปหรือสิ่งใดๆ ให้บุคคลที่รู้จักทางอินเทอร์เน็ต โดยมิได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองก่อน
5. ไม่ตอบคำถามหรือต่อความกับผู้ที่สื่อข้อความหยาบคาย และต้องแจ้งให้ผู้ปกครองทราบทันที
6.คว…