บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤศจิกายน, 2017

ดาวเทียม

รูปภาพ
เทคโนโลยีอวกาศ "ดาวเทียม (satellite)"
ขอบคุณภาพจาก :http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/750573
ดาวเทียม (satellite) คือ สิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์คิดค้นขึ้นที่สามารถโคจรรอบโลก โดยอาศัยแรงดึงดูดของโลกส่งผลให้สามารถโคจรรอบโลกได้ในลักษณะเดียวกันกับที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลก และโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ วัตถุประสงค์ของสิ่งประดิษฐ์นี้เพื่อใช้ ทางการทหาร การสื่อสาร การรายงานสภาพอากาศ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เช่น การสำรวจทางธรณีวิทยาสังเกตการณ์สภาพของอวกาศ โลก ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดาวอื่นๆ รวมถึงการสังเกตวัตถุ และดวงดาว ดาราจักร ต่างๆ

satellite Is a man-made invention that can orbit the Earth. By the gravitational pull of the Earth, it is possible to orbit the Earth in the same way that the Moon revolves around the Earth. And the earth orbits the sun. The purpose of this invention is to use military communications weather reports. Scientific research such as geological surveys, observations of the conditions of space, the world, the sun, the moon, and other stars, including the observation o…